NaslovnicaLogo

 

Mutacije Gouldovih amadina

 

Danijel Žanić:

Nakon što sam nabavio svoj prvi par Gouldovih amadina, zatim i drugi, a posebice nakon uspjeha u dobijanju njihovog podmlatka, počela me je zanimati tematika „MUTACIJE GOULDOVIH AMADINA“. I tu počinju problemi. Literature o Gouldovim amadinama na hrvatskom jeziku tako reći i nema, a i na stranim svjetskim jezicima (engleski) je vrlo oskudna. Tada sam se primio računala i putem interneta pokušao o tome nešto naučiti. Što sam više čitao o toj problematici postajao sam svjestan da mi se otvara niz pitanja na koje nisam imao odgovor. U jednom trenutku mi se sve učinilo prekompliciranim i skoro sam odustao. No počeo sam surađivati sa dvojicom velikih uzgajivača i prijatelja, gospodinom Karlom Šiljegom i gospodinom Senadom Košpićem, koji su mi svoja iskustva i znanje nesebično prenosili. U našim raspravama i razmijeni iskustava mnoge nejasne stvari smo, nadam se, uspješno razjasnili. Osobno sam u istraživanju posebice koristio web stranice ERYTHRURA – The Belgian site for Gouldians, koja prikazuje vrlo lijepe slike mutacija Gouldovih amadina i stranicu www.ladygouldianfinch.com na kojoj možemo naći niz korisnih savjeta vezanih uz ovu prekrasnu pticu. I na kraju dobio sam rezultat - tekst koji je pokušaj približavanja mutacija ovih prekrasnih egzota ljudima koji se počinju baviti uzgojem i držanjem ovih ptica (naglašavam da osobno nisam stručnjak za isto područje te da je tekst pisan laički). Ujedno se ispričavam za sve eventualno pogrešno napisane pojmove i pozivam sve uzgajivače, ornitološke suce i ostale ljude koji nešto znaju o ovoj problematici, da dopune ili isprave ovaj tekst.

Gouldove amadine dijelimo s obzirom na boju glave, s obzirom na boju prsiju i s obzirom na boju leđa. Ovaj puta ćemo obraditi podjelu s obzirom na boju glave i prsiju.

Gouldove amadine dijelimo s obzirom na boju glave na: CRVENOGLAVE, CRNOGLAVE i ŽUTOGLAVE (narančastoglave)

 

red

CRVENOGLAVE Gouldove amadine – Crvena boja glave je primarna divlja boja – spolno dominantno svojstvo - koja je najčešća u divljini, a dominantnog je karaktera u odnosu ostale boje glave. Mužjaci crvene glave mogu biti dvostrukog faktora ili jednostrukog faktora. Ukoliko se radi o mužjaku jednostrukog faktora tada će on biti vizualno crvene glave, no biti će nositelj crne ili žute boje glave. Ženke su uvijek jednostrukog faktora (drugi kromosom – Y - određuje spol), što znači da crvenoglava ženka ne može biti nositelj neke druge boje glave.

 

 

Npr.
Crvenoglavi mužjak DF i crvenoglava ženka dati će sve male ptiće crvene glave (mužjake DF i ženke JF)

 

Crvenoglavi mužjak(DF) 

█   █

Crvenoglava ženka (JF)  █   - određuje spol

█   █

█  

█   █

█  

 

 

Crvenoglavi mužjak JF (nositelj crne boje) i crvenoglava ženka (JF) dati će ¼ mužjaka crvene boje glave DF , ¼ mužjaka crvene boje glave JF – nositelja crne boje glave, ¼ ženki crvene boje glave i ¼ ženki crne boje glave.  

 

Crvenoglavi mužjak (JF) (nositelj crne)

█  

Crvenoglava ženka (JF)  █   - određuje spol

█   █

█  

█  

  

 

 

 

blackCRNOGLAVE Gouldove amadine – Crna boja glave je recesivno svojstvo, spolno vezano. Mužjaci crne boje glave mogu biti dvostrukog faktora - DF ili jednostrukog faktora – JF (nositelji, ali samo za žutu (narančastu) boju – crna boja je recesivna u odnosu na crvenu).
Ženke ne mogu biti nositelji boje glave.

Gouldove amadine crne glave mogu imati crveni vrh kljuna (radi se o genetski crnoglavim pticama) i žuti vrh kljuna (radi se o žutoglavim pticama kojima se žuta glava nije iskazala zbog nedostatka gena crvenog pigmenta).

 

 

yellowŽUTOGLAVE Gouldove amadine – Žuta glava ima autosomno recesivno svojstvo. Prikazivanje žute (narančaste) boje ovisi o genu crvenog pigmenta – ako je on prisutan DF žutoglava ptica uistinu će imati narančastu glavu. Ukoliko on nije prisutan ptica će imati crnu boju glave sa žutim vrhom kljuna. Zanimljivo je primijetiti da i mužjaci i ženke ovdje mogu biti nositelji boje glave – dakle ptice jednostrukog faktora (JF).

 

 

 

 

 

Gouldove amadine dijelimo s obzirom na boju prsa na: Gouldove amadine sa LJUBIČASTIM, BLIJEDOLJUBIČASTIM i BIJELIM prsima.

 

m6Gouldove amadine sa LJUBIČASTIM prsima – Ljubičasta prsa su autosomno dominantno svojstvo. Ptice sa ljubičastim prsima mogu biti dvostrukog faktora (DF) i jednostrukog (JF) – nositelji neke druge boje prsa (blijedoljubičaste ili bijele). Ukoliko je ljubičasta boja u kombinaciji sa nekom drugom bojom uvijek će se ispoljiti ljubičasta boja.

 

 

 

 

 

 

m5Gouldove amadine sa BLIJEDOLJUBIČASTIM prsima – Blijedoljubičasta prsa su također autosomno svojstvo, koja su dominantna bijeloj boji prsiju, a recesivna u odnosu na ljubičastu boju prsiju. Ptice s blijedoljubičastim prsima također mogu biti dvostrukog faktora DF i jednostrukog faktora JF.
Zna se dogoditi da se umjesto klasične blijedoljubičaste boje prsa pojavi ciklama boja kod koje je problem da im često u prsima „probija“ bijela boja. Tu „ciklama“ boju pojedini ornitološki suci i uzgajivači toleriraju, a neki su stajališta da je to „neprihvatljiva“ boja.

Npr.
Ptica koja ima DF blijedoljubičastih prsiju imati će i prikazanu blijedoljubičastu boju na prsima, ukoliko je jednostrukog faktora – (JF) (ptica koja nosi gen za blijedoljubičastu boju prsiju i gen za bijelu boju prsiju) prikazati će se blijedoljubičasta boja na prsima dok će ptica biti nositelj bijele boje prsiju. Ako je ptica jednostrukog faktora (JF) (nosi gene blijedoljubičaste i ljubičaste boje) prikazati će se ljubičasta boja, dok će ptica biti nositelj blijedoljubičaste boje prsiju.

 

m4Gouldove amadine sa BIJELIM prsima – Bijela prsa su autosomno recesivno svojstvo u odnosu i na ljubičastu boju i na blijedoljubičastu boju prsa. Dakle, bijela boja prsiju izrazit će se samo na ptici sa dvostrukim faktorom (DF) bijele boje prsiju. Ukoliko ptica ima jednostruki faktor (JF) (ptica koja ima gene bijele boje i ljubičaste ili blijedoljubičaste boje prsiju), bit će izražena ljubičasta ili blijedoljubičasta boja, a ptica će biti nositelj bijele boje prsiju.

 

 

 

 

Treća podjela Gouldovih amadina je, po osobnom nahođenju, najzanimljivija i najkompliciranija. Dugo mi je trebalo da shvatim razlike po fenotipu između određenih mutacija Gouldica (npr. razlika po fenotipu između Pastelno zelene ptice žutih leđa jednostrukog i dvostrukog faktora). Čak sam bio prisiljen poslati e-mailove sa konkretnim pitanjima na veliki broj adresa (njih 30-tak), a onda razočarenje. Odgovor sam dobio samo sa dvije adrese (prvi i najkonkretniji odgovor od gđe. Laraine - www.ladygouldianfinch.com). No da ne duljim krenuo bih sa podjelom.

 

Gouldove amadine dijelimo s obzirom na boju leđa na:

•Ženke Gouldove amadine se javljaju u 4 boje leđa: ZELENA, ŽUTA,                            PLAVA i SREBRNA.
• Mužjaci Gouldovih amadina javljaju se u 6 boja leđa: ZELENA, ŽUTA, PASTELNO ZELENA, PLAVA, PASTELNO PLAVA i SREBRNA.

Također nalazimo još niz „novih“ mutacija koje su priznate ili koje su u postupku priznavanja (RASVJETLJENA (dilute), MORSKO ZELENA, CRNO PLAVA, PLAVA PRSA, PIED (šarena) i dr.) koje ćemo obraditi u nekom idućem tekstu. 

           ZELENA boja leđa – Zelena boja leđa je spolno vezano svojstvo koje je nepotpuno dominantno žutoj boji leđa (također spolno vezano svojstvo). Zelena boja također je dominantna plavoj boji leđa (koja je autosomno svojstvo).
Pošto se radi o spolno vezanom svojstvu mužjaci zelenih leđa mogu biti dvostrukog faktora (DF) ili jednostrukog faktora (JF) (imati će gen za zelenu boju leđa i gen za žutu boju leđa). Ženke mogu biti samo jednostrukog faktora (JF). Zelena boja leđa javlja se u kombinaciji sa svim bojama glava i bojama prsa kod Gouldovih amadina.

Standardni mužjaci travnato zelenih leđa imati će intenzivnu crvenu, crnu ili narančastu glavu koja je obrubljena tankom crnom linijom. Iza te crne linije nalazi se traka svijetlo plave boje koja prelazi u svijetlo zelenu boju. Grlo je crne boje ispod kojeg se nalazi svijetlo plava traka koja se proteže oko maske ptice. Prsa mogu biti intenzivno ljubičasta, blijedoljubičaste ili bijele boje. Trbuh ptice je jasno ograničen intenzivno žutom bojom koja gubi intenzitet prema repu. Nadrepno perje je plave do svijetlo plave boje, a sam rep je crne boje.

           ŽUTA boja leđa (u literaturi često pronalazimo za ptice sa žutim leđima i naziv PASTEL ZELENI SF (single factor = jednostruki faktor) ili DF FAKTOR) – Žuta boja leđa je spolno vezano svojstvo. Žuta boja je dominantna plavoj boji (koja je autosomno svojstvo). Budući da je žuta boja leđa spolno vezano svojstvo mužjaci žutih leđa mogu biti dvostrukog faktora (DF) ili jednostrukog faktora (JF) (ptice će imati gen za žutu i gen za zelenu boju leđa ptice). Ženke mogu biti samo jednostrukog faktora (JF) i one će uvijek biti žutih leđa.
Kod ptica jednostrukog faktora JF boja leđa će biti žute boje sa zelenim odsjajem čiji intenzitet može varirati. Takve ptice imati će i svijetlo plavu traku oko vrata i glave.
Zanimljivo je napomenuti da se kod ptica žutih leđa crna boja glave suzbija te se izražava kao bijela odnosno sivkasto bijela boja glave.
Mužjaci dvostrukog faktora - DF imaju žuta leđa bez obzira na boju glave ili prsiju, no radi se o limun žutoj boji na leđima, te se svijetlo plava traka oko vrata odnosno glave izražava kao bijela odnosno sivo bijela traka Jedan takav primjer narančastoglavog mužjaka sa ljubičastim prsima žutih leđa DF možemo vidjeti na slijedećoj slici:

           PASTELNOZELENA boja leđa – fenomen kod kojeg mužjaci imaju svijetlo zelenu boju na leđima, ljubičasta prsa, te im je karakteristika da im maska nije obrubljena crnom tankom crtom. Ponovo naglašavam, ovaj fenomen se isključivo javlja kod mužjaka uz preduvjet da imaju ljubičasta prsa. Također treba reći da žuti gen suzbija izražavanje crne boje, pa će se kod mužjaka crne glave pojaviti sivkasta boja glave. Treba reći da ženke ne mogu biti PASTELNOZELENE.
Mnogi ovu mutaciju mijenjaju sa RASVJETLJENOM (dilute) mutacijom – osnovna razlika je da u RASVJETLJENOJ mutaciji ptići, kada se izlegnu, imaju crvene oči. Također RASVJETLJENA mutacija nalazi se i kod svih boja prsiju.

PLAVA boja leđa – Plava boja leđa je autosomno recesivno svojstvo, tako da i mužjaci i ženke mogu biti dvostrukog (DF) i jednostrukog (JF) faktora (ptice sa JF faktorom biti će po fenotipu zelene ili žute, no biti će nositelji plave boje). Plava boja će se izraziti kada ptica nosi „zeleni“ spolni kromosom uz DF plave boje leđa. Ova boja leđa moguća je u kombinaciji sa svim bojama glave i prsiju, međutim plavi geni potiskuju izražavanje crvene i žute boje. Crvena i žuta glava je izražena kroz zagasitu krem boju glave, dok će žuta boja na trbuhu biti izražena kroz zagasitu bež boju.

           PASTELNOPLAVA boja leđa – fenomen kod kojeg se pojavljuje slijedeća kombinacija: Mužjaci sa svijetlo plavim leđima i ljubičastih prsiju. Ovo su prekrasne ptice sa lijepom svijetlo plavom bojom na leđima. Kod ovih ptica, također žuti gen sprečava izražavanje crne boje, a zeleni utiče na žuti, pa će se inače crna boja izraziti kao siva. Isto tako će plavi geni spriječiti izražavanje crvene ili žute boje, tako da će mužjaci crvene ili žute glave imati krem boju glave. Ljubičasta boja na prsima je nepromijenjena. Naglašavam da pasteli mogu biti samo mužjaci. Pastelna boja se nikada neće pojaviti kod mužjaka sa bijelim prsima.

           SREBRNA boja leđa - PLAVI GOULD PASTEL - Kombinacija „žutog“ i „zelenog“ spolno vezanih kromosoma i DF za plavu boju leđa daje nam ovu izuzetno zanimljivu kombinaciju. Ptice mogu biti jednostrukog faktora (JF) i dvostrukog faktora (DF).

GOULD PLAVI PASTEL JEDNOSTRUKI FAKTOR prepoznajemo po boji leđa koja će biti prekrasne srebrno sive boje. Uistinu se radi o zanimljivoj i atraktivnoj boji.
Budući da žuti gen sprečava izražavanje crne boje, a zeleni utiče na žuti, inače crna boja će se izraziti kao mat - bijelo. Isto tako će plavi geni spriječiti izražavanje crvene ili žute boje, tako da će se ona izraziti kroz krem odnosno sivkasto-bijelu (bež) boju.

GOULD PLAVI PASTEL DVOSTRUKI FAKTOR - Kod ove mutacije je „žuti“ spolni kromosom u kombinaciji sa genima plave boje leđa – dakle ptica genetski žutih leđa u kojoj se dogodila interakcija sa genima plave boje biti će srebrno-bijele boje po fenotipu. Budući da žuti geni poništavaju crnu obojenost, a plavi geni uzrokuju izostanak crvene ili žute boje, cijelo tijelo ptice će biti bijelo – srebrno ili mat-bijelo. Ptice crvene ili žute glave imati će krem boju glave, a crne glave imati će bijelu glavu. Boja prsiju se ne mijenja.

 

 

 

 

 

Kontakt

AMADINA d.o.o. za trgovinu i usluge

Ulica grada Gualdo Tadino 22, 10000 Zagreb

Telefon/Fax: +3851 779 4529
Mobitel: +38595 9074 520